1. image: Download

   
 2. image: Download

   
 3. image: Download

  vgjunk:

Mitsume ga Tooru, Famicom.

  vgjunk:

  Mitsume ga Tooru, Famicom.

   
 4. image: Download

   
 5.  
 6. (Source: spiraphobia)

   
 7. image: Download

   
 8. image: Download

  (Source: weirdcreep)